Visie en Missie

 

Een betrouwbare partner
GIDSnetwerk Zeist is opgericht in januari 2014 en verbonden aan GIDSnetwerk Nederland. Wij zijn er van overtuigd dat we door samen te werken onze samenleving kunnen verbeteren.

Ons visioen voor Zeist
GIDSnetwerk Zeist gelooft in een vitale gemeenschap vol veerkracht waar ‘iedereen aan boord’  wordt gehouden, perspectief wordt gegeven en we samen een antwoord kunnen geven op de vragen van deze tijd. Dit kan alleen door gezamenlijk in actie te komen en uitdagingen aan te gaan.

Hoe doen we dat?
We geven hier uitvoering aan door een beroep te doen op de stevige lokale netwerken van leiders uit het bedrijfsleven, kerken, onderwijs, politiek, media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, kunst en cultuur. Wij verbinden en activeren mensen. Samen zijn we in staat concrete problemen op te lossen.

Overtuiging
Wij hebben namelijk een droom dat het mogelijk is om samen een sterke samenleving te vormen. Wij willen dat iedere inwoner van Zeist actief mee kan doen in de participatiesamenleving en dat er voor iedere inwoner een plek komt waar hij of zij kan weer kan aansluiten en meetelt. Wij zijn van mening het zich dubbel en dwars zal terugbetalen als je durft te investeren in de samenleving, in (kwetsbare) mensen.
We hopen iedereen in Zeist bewust maken van de positieve impact die we kunnen hebben op elkaar. Wij willen bedrijven, ondernemers, de gemeente, particulieren en andere netwerken positief uitdagen over hun inzet in de Zeister samenleving en samen met concrete projecten te bouwen aan een solide samenleving.

Doelen van GIDSnetwerk Zeist

  • We werken samen met iedereen die wil bouwen een aan stevige samenleving.
    Waar mogelijk en nodig creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden om elke inwoner van Zeist mee te laten doen.
  • We sluiten zoveel mogelijk aan bij aanwezig initiatieven door samen te werken met bestaande netwerken in het ontwikkelen van projecten en producten die verbinding en perspectief vergroten.
  • We ondersteunen bedrijven met het vormgeven van hun ‘social return’ aan de samenleving.
  • We doen dit zonder winstoogmerk en zullen alle financiën die ons ter beschikking worden gesteld gebruiken om onze doelen te halen.

Inkomsten en fondsenwerving
We zullen bedrijven, ondernemers en particulieren die samen met ons het verschil willen maken vragen ons ook financieel te ondersteunen. Om het fiscaal aantrekkelijk te maken, hebben wij de ANBI-status. U kunt op de volgende manieren bijdragen:

  • Via incidentele en periodieke giften.
  • Vriend worden van GIDSnetwerk Zeist.
  • Het ondersteunen van een van de lokale projecten.

Wilt u meer weten over dit lokale netwerk of wilt u graag meedoen? Neem dan contact op via ons contactformulier.