Financieel

Verantwoording 2017: GN Zeist – Toelichting bij de Jaarrekening 2017  en GN Zeist Jaarrekening 2017

Verantwoording 2016: 2016 Jaarverslag GIDSnetwerk Zeist en Jaarrekening 2016

In 2015 zijn we verder gegaan met onze werkzaamheden als stichting. Dit hebben we vastgelegd in een kort Jaarverslag stichting GIDSnetwerk Zeist 2015 met een verantwoording in de Jaarrekening stichting GIDSnetwerk Zeist 2015.

 

In 2014 zijn we gestart met onze stichting en dit jaar hebben we vooral gebruikt om het netwerk op te bouwen en hebben we de voorbereidingen gedaan om het project ReconnAct Zeist 2015 op te starten.

Jaarrekening 2014: GIDSnetwerk Zeist – Jaarrekening 2014.
Toelichting op de jaarrekening 2014: GIDSnetwerk Zeist – Toelichting bij de jaarrekening 2014.