Onze partners

 

Samenwerken is essentieel
Alleen door de handen ineen te slaan komen we een stap verder. Zo heeft GIDSnetwerk Nederland heeft een uitgebreid comité van aanbeveling van bekende Nederlanders.

Daarnaast bouwen we een Zeist een fijnmazig netwerk op met bedrijven en personen om samen concreet en effectief te bouwen aan de samenleving.

Organisaties:
Samen voor Zeist,
Stichting HiP,
Hotel & Theater FIGI,
Diaconaal Platform,
Rotary Zeist

Particulieren/Ondernemers:
Mirjam Maasdam,
Henk van Driel, (van Driel de Graaf, accountants en adviseurs)

ReconnAct Zeist
Voor het project ReconnAct Zeist 2015 werken we samen met:
Gemeente Zeist
RSDKRH

en mogelijk met:
Zakelijk Zeist Onderneemt!

en worden we ondersteund door:
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds,
Rabobank Stimuleringsfonds,
VSBfonds