Vluchtingen in Zeist

Vluchtelingen  in Zeist
Tijdens het Prinsjesdagontbijt op 15 september 2015 kwam het vluchthingenvraagstuk ter sprake. Tijdens het ontbijt bleek dat een groot aantal aanwezigen niet op de hoogte waren van elkaars activiteiten voor vluchtelingen, zowel in het AZC als in de Gemeente Zeist zelf. Hierop volgde de oproep of GIDSnetwerk Zeist helderheid kon creëren en de leiding kon nemen om betrokkenen bij elkaar te brengen voor verdere afstemming. Zo geschiedde.

Welkominzeist.nu
Samen met Roel van Nieuwstadt van Stadslandbouw zijn we een initiatiefgroep gestart om te zorgen voor beter overzicht, afstemming en coördinatie. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Aszielzoekers (COA), de Gemeente Zeist en nog een aantal betrokken bedrijven zijn we meteen aan de slag gegaan en hebben we de website welkominzeist.nu gelanceerd.

Geef je via welkominzeist.nu op als je als vrijwilliger of vindt meer informatie als je betrokken wilt zijn bij het werk rondom vluchtelingen in Zeist.