HiP Zeist

GIDSnetwerk Zeist is uitvoerder van HiP Zeist (Hulp In de Praktijk Zeist). Wij verwijzen je graag naar de webpagina HiP Zeist voor meer info hierover.

Met het project HiP Zeist worden mensen ondersteunt die een hulpvraag hebben, dit zelf niet kunnen betalen en die geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk. Deze hulpvragers worden gematcht aan een (kerkelijke) vrijwilliger. Hulpvragers kunnen een lokaal nummer bellen of hun hulpvraag achterlaten op een website en worden persoonlijk te woord gestaan.

Op deze manier worden kwetsbare inwoners geholpen en wordt zelfredzaamheid bevorderd. Met dit aanbod is HiP Zeist een aanvulling op bestaande (professionele aangestuurde) vrijwilligersorganisaties. HiP Zeist werkt uitsluitend met vrijwilligers voor de uitvoering van de helpdesk.

HiP (Zeist) werkt modern met een efficiente database en een app waarmee hulpvraag en hulpbieder (de vrijwilliger) aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wel is er is altijd persoonlijk contact zowel met de hulpvrager als de hulpbieder.